San chuen lao see II: Sik ji ngoc gwai (2000) Vietnamese Subtitles


San chuen lao see II: Sik ji ngoc gwai

Add a Plot »

Release:

IMDB: 4.7

Genders: Horror

Countries: Cantonese

Time: 81 min

Updated: 28 days ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
28 days ago
Framerate
Files
1
File Size
19.9KB
Language
Vietnamese
Release Type
DVD
Relase Info:

A Wicked Ghost 2 The Fear 2000 DVDRIP H264 AC3

Create By
Martinpham056
Comment
Đã dịch từ sub chi

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese A Wicked Ghost 2 The Fear 2000 DVDRIP H264 AC3 28 days ago 1 19.9KB Đã dịch từ sub chi
Vietnamese A Wicked Ghost 2 The Fear 2000 one month ago 1 19.7KB Đã dịch từ sub chi

Subtitle Preview

1
00:01:10,930 --> 00:03:22,930
PHỤ ĐỀ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI MARTIN
www.facebook.com/martinpham056

2
00:03:22,930 --> 00:03:24,460
Anh muốn làm gì?

3
00:03:24,530 --> 00:03:26,690
Gái đẹp à, Em biết tôi muốn gì mà?

4
00:03:35,780 --> 00:03:39,010
Để tôi yên... bỏ tay ra!

5
00:03:39,910 --> 00:03:41,140
Cứu tôi!

6
Loading...